Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání

VETVe Výzvě 2018 Dům zahraniční spolupráce udělil naší škole Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+ na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Tento certifikát uznává, že škola řídí vysoce kvalitní projekty mobility a oceňuje úsilí školy o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+.

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobility a strategický přístup organizace k začleňování mezinárodních mobilit do svých činností, aby hranice nepředstavovaly pro absolventy školy překážku v získání práce nebo zahájení svého podnikání, v plynulém použití cizích jazyků při práci v cizojazyčném prostředí, k čemuž přispívají právě odborné stáže a pobyty v zahraničí.