GIS

received 1989232647825915Dne 14. listopadu se naše třída 1.B zúčastnila přednášky GIS na TULce. Sraz jsme měli krátce po osmé hodině ráno u školy, a poté jsme společně s paní profesorkou odešli na zmiňovanou přednášku. Začátek přednášky se konal ve velké místnosti, kde jsme byli společně s ostatními školami. Vyplňovali jsme testy přes mobilní telefony a naše výsledky odpovědí se nám hned zobrazily na plátně. Následně nám rozdali pracovní listy a mohli jsme jít plnit úkoly. Chodili jsme po menších skupinkách na různá stanoviště, kde jsme hledali odpovědi na otázky k tématu. Mohli jsme si vyzkoušet více manipulovat s mapami a lépe se v nich vyznat. Také jsme určitě zapojili znalosti z hodin zeměpisu a oživili si je. Ke konci jsme si mohli vzít menší “odměny” za účast. Celkově si myslíme, že z této akce nám přibyly nové znalosti ohledně kartografie a samotné geografie. Hodnotíme to jako fajn přednášku.
P.Pelantová 1.B