Kyber…, kyber…, kyber…!

IMG 0669 …šikana, ...stalking, …rooming, … grooming, aneb nebezpečí komunikačních a informačních technologií. To bylo téma nedávné besedy pro 1. ročníky prezentováno Policií ČR. Vrchní komisař kpt. Jiří Pančenko v hodinové přednášce upozornil prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe studenty na důsledky neuváženého jednání při užívání informačních technologií. A to jak pro oběti, tak pro pachatele. A jak hodnotili besedu sami posluchači? - Přednáška mi přišla velice užitečná, hodně tomu přidávali videa. - Zajímavé bylo ukázání reálných příběhů. - Na ZŠ jsme už podobné přednášky měli, dost se to opakuje. - I když už jsem takové přednášky slyšel, přesto si lidi neuvědomují nebezpečí a stejně nebudou opatrní. Každopádně si z toho vždy něco vezmu. - Zajímavé, jen by bylo fajn, kdyby byl prostor na dotazy. Na to už čas nezbyl. Zapsala Simona Daňková, VP a ŠMP IMG 0769 1