Příspěvky do Spolku rodičů na školní rok 2018-2019

imagesPři Obchodní akademii v Liberci pracuje Spolek rodičů. Členové spolku jsou rodiče studentů, jejichž děti studují na naší škole. Pro každý školní rok je sestavován rozpočet z příspěvků rodičů. Z těchto peněz se financují zásadně studentské akce, nákupy sportovních potřeb a příspěvek na bazén, odměny výborným žákům, spolupráce při organizaci plesu, kopírovaní, nákup knih do studentské knihovny, příspěvky na dopravu, ubytování studentů, exkurse, lyžařský a cyklistický kurz, zahraniční výměny mezi školami, příspěvky na výlety tříd, zabezpečení maturit.

V letošním roce činí tento příspěvek 1000,- Kč na žáka.

Žák zaplatí tento příspěvek třídnímu učiteli v hotovosti nebo převodem na účet nejpozději do 30. 9. 2018.

V případě, že bude chtít student hradit příspěvek převodem na účet:


ČSOB, a. s., pobočka Liberec
Číslo účtu Spolku rodičů: 273252780/ 0300

 

Variabilní symboly

1.A

111

1.B

112

1.C

113

1.D

114

2.A

121

2.B

122

2.C

123

2.D

124

3.A

131

3.B

132

3.C

133

3.D

134

4.A

141

4.B

142

4.C

143

4.D

   144

 

Do zprávy pro příjemce napíše student příjmení a třídu.  
Třídní učitel obdrží od studenta potvrzení o platbě na účet a vyplní si do evidence částku.    

Číslo účtu Spolku rodičů je odlišné od provozního účtu školy.