Dotazník sociálním partnerům 2018

partneri.jpg

 

Obchodní akademie Liberec provedla v květnu během měsíčních odborných praxí studentů 3. ročníků dotazníkový průzkum mezi zaměstnavateli. Toto šetření potřeb zaměstnavatelů koresponduje s výsledky různých výzkumů prováděných jinými institucemi. Sběr dat z dotazníkových šetření probíhá již 11 let a jeho výsledky jsou uvedeny níže.

Zajímavá je oblast cizích jazyků, která se ve všech inzertních nabídkách objevuje jako jeden z požadavků na uchazeče, ale ve výsledcích šetření se již od počátku umisťuje z hlediska potřeb zaměstnavatelů na posledním místě. Všem organizacím za jejich vstřícný přístup při "zaškolování" našich studentů děkujeme.

G1
G2
G3
G4