Exkurze v pojišťovně

20180618 130915V pondělí 18. 6. 2018 se žáci 3. ročníků zúčastnili v rámci volitelných předmětů (aplikovaná ekonomie, personální agenda) exkurze v Kooperativa pojišťovně v Liberci. Exkurze byla velmi pestrá a ukázala žákům spojení teorie s praxí. Ověřili si své znalosti z problematiky pojišťovnictví získané během studia. Součástí exkurze byla prezentace a analýza pojistné události, která postihla mladou rodinu. Žáci měli za úkol rozebrat pojistnou událost z různých úhlů pohledu. Na závěr exkurze proběhla soutěž o ceny, do které se všichni žáci s nadšením zapojili. Děkuji tímto liberecké pobočce Kooperativa pojišťovny za zorganizování velmi přínosné exkurze pro naše žáky.


B. Novotná

20180618 130917

20180618 130933