Osvětim

80151BBF-1CA6-4C53-B457-E01823DE7041Dne 18. 6. se zájemci druhých ročníků se silnými žaludky sešli v 5:35 před školou. Autobus plný tváří, které zářily zvědavostí, vyjel směrem Osvětim.
Cestou jsme měli také malou zastávku u vysílačky v Gliwicích. Po šesti hodinách cesty jsme vystoupili před vchodem do nejhoršího koncentračního a vyhlazovacího tábora. Mezi jednotlivými bloky a domky tábora nás vedli průvodci, kteří doplnili naše znalosti o spoustu nových informací. Viděli jsme toho dost, abychom byli přesvědčeni, jak moc vězni tohoto tábora trpěli. Vystavené dětské oblečení a botičky, vlasy vězňů a spousta kufrů, které tu zbyly, to vše jsme si mohli prohlédnout. Byl to nezapomenutelný zážitek, který nám jen tak nesejde z očí. Zůstane v nás jako obrázek čistého utrpení nevinných lidí. To vše pro nás zorganizovala paní profesorka Rašínová za doprovodu paní profesorky Nevečeřalové, tímto jim chceme za tuto zkušenost poděkovat.

Švíková, 2.D