Exkurze do Kooperativa pojišťovny v Liberci

KooperativaDne 4. 6. 2018 se žáci fiktivních firem třetích ročníků vydali na exkurzi do pojišťovny Kooperativa, která se pohybuje na českém trhu již 25 let. Součástí exkurze byla prezentace, ve které jsme se dozvěděli základní informace o pojišťovně samotné a mohli si připomenout naše znalosti z pojišťovnictví. Další aktivitou bylo nahlédnutí do případu shoření celého domu, kdy jsme měli za úkol zodpovědět otázky týkající se onoho případu a zhodnotit situaci rodiny, která byla touto událostí postižena. Poslední na programu byla soutěž o reklamní předměty Kooperativy, kde jsme vyplnili tajenku, která obsahovala otázky týkající se všeho, co jsme se za celou exkurzi dozvěděli. Celou exkurzi jsme si velice užili a byla pro nás velkým přínosem.


Aneta Pešková, 3. C