Přednáška na téma finanční gramotnost

20180315 085728Dne 15. 3. 2018 se třídy 3. ročníků zúčastnily přednášky na téma finanční gramotnost, beseda se uskutečnila v posluchárně naší školy. Přednášející pan Martin Vohralík nám vysvětlil problematiku financí. Jelikož jsme ekonomická škola, bylo nám vysvětleno jak správně šetřit, jak hospodařit s penězi, jak řešit zadlužení.. Dále nám byly vysvětleny pojmy, jako je rozpočet, hodnota peněz, finanční trh a mnohé jiné. 

Pro lepší představu jsme zhlédli i krátké video na toto téma.
Přednáška byla zajímavá a poučná.
Veronika Lupačová, 3.A 20180315 085742