Seminář o dědickém právu

kladivoSpeciálního hosta přivítali ve čtvrtek 15. března studenti druhého ročníku veřejné správy. Do učebny číslo 50 zavítal zkušený právník JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. se svojí přednáškou určenou právě pro třídu 2.D, která se, jak již možná víte, specializuje na oblast práva a veřejné správy. Přednáška se týkala dědického práva a jeho problematiky. Studenti byli upozorněni na různé nástrahy, které se mohou objevit během jejich života v souvislosti s dědictvím. Pan Sedláček mluvil velmi zřetelně a informoval studenty nejen o historii, ale i současném stavu dědického práva. Sympatický projev a ochota byly jeho druhé jméno. Na konkrétních příkladech vysvětloval, jak probíhá dědické řízení. Z právnické mluvy překládal slova, kterým studenti zpočátku vůbec neporozuměli.

Na konci přednášky přítomným zadal samostatnou práci a k tomu poskytl právní předpisy, které dopomohly dopátrat se výsledku. Díky jeho přednášce byla hračka konkrétní příklady vyřešit. Jako dárek na rozloučenou studentům nechal právní předpisy a také úkol navíc.
Přednášku pak zúčastnění shrnuli jako zajímavou, zábavnou a poučnou. Doufají, že se pan Sedláček v budoucnu vrátí s dalším seminářem.
Kurfirst Jaroslav 2.D

sedlacek-miroslav 2