Beseda s pamětnicí paní Helgou Hoškovou – Weissovou

IMG 1568Ve středu 14. 3. 2018 se třída 3.A vydala s paní profesorkou Špačkovou na velice zajímavou besedu do Prahy. Beseda se konala v nové budově Národního muzea v malém sále. Úvodem nám bylo připomenuto pár zásádních momentů 2. světové války. Historik hovořil o Mnichovské dohodě, Protektorátu Čechy a Morava, Druhé republice, o odboji a důsledcích druhé světové války. Poté dostala slovo paní Helga Hošková (židovka). Helga Hošková-Weissová je česká akademická malířka, která v roce 1939 (při vzniku Protektorátu Čechy a Morava) začala vnímat pronásledování židovského obyvatelstva i přes to, že jí bylo pouhých 9 let. Po 2 letech (roku 1941) byla i se svými rodiči transportována do terezínského ghetta. Paní Helga nám vyprávěla o tom, jak zakreslovala vše, co viděla, na papír a zapisovala do svého deníku. Když jednoho dne tajně navštívila v sudetských kasárnách otce, řekl jí :"Maluj, co vidíš." - a tento název nese i její deník, který je dnes přeložen do několika jazyků. Roku 1944 byla rodina transportována do Osvětimi (údajně první pracovní tábor). Matka s Helgou se zde zdržely jen několik dní a byly znovu převezeny do koncentračního tábora, tentokrát do Freibergu u Drážďan, kde pracovaly v letecké továrně. Transportem smrti putovaly v polovině dubna 1945 do koncentračního tábora Mauthausen. Z vyprávění byl transport otřesný, v jednom vagoně se mačkalo mnoho lidí bez životně důležitých potřeb. Do Mauthausenu vězni přijeli den poté, co zde byly zničeny plynové komory. Po osvobození se Helga s maminkou vrátila koncem května 1945 do Prahy. Díky jejímu vyprávění jsme se mohli alespoň na malý okamžik vžít do pro nás nepředstavitelného života židovského obyvatelstva. Tímto bychom chtěli poděkovat paní profesorce Špačkové za umožnění setkat se s paní Helgou. Tato přednáška se nám všem zaryla do paměti na hodně dlouho. Přednáška byla plná vzpomínek a emocí. Veronika Lupačová, 3.A