DĚJEPISNÉ EXKURZE DO PRAHY

exkurze_dejepis.JPG V měsíci říjnu se žáci 1. ročníků EL a OA a 2. ročníků EL účastní exkurzí do Prahy. Cílem těchto akcí je seznámení s historickými památkami našeho hlavního města.

Pětihodinová pouť Prahou vede z Černého Mostu na Hradčany, odtud pak přes Malou Stranu a Karlův most na Staroměstské náměstí a Železnou ulicí ke Karolinu a Stavovskému divadlu. Na nedalekém Václavském náměstí si potom žáci mohou vychutnat i chvilku osobního volna, odpoutat se od kulturních zážitků  a užít si trochu konzumních radovánek v pražských obchodech.
Díky této akci naši studenti poznají klenoty pražské architektury - Belveder, královské zahrady, Svatovítský a Svatojiřský chrám, Černínský palác, Loretu a další. Vyučující dějepisu, profesorka Urcová a profesor Bacmaňák, jim na konkrétních stavbách předvádějí typické znaky románského, gotického, renesančního a barokního stavebního slohu.