Olympiáda

AJ1Anglický jazyk

V pondělí 11. prosince proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Dva tucty studentů z prvních až třetích ročníků měly možnost prokázat své dovednosti nejprve v testu zaměřeném na poslech a tvarosloví, poté účastníci změřili své síly v krátkém ústním projevu na vylosované téma, kde rozhodovala nejen znalost a správné použití jazyka, ale i pohotové reakce a nápaditost. Zejména ústní projev byl velice vyrovnaný, což činilo komisi ve složení Bg a Vl velmi těžké rozhodování. První místo zaslouženě vybojovala Tereza Růžičková ze 3.B, jako druhá se pak umístila Denisa Demusová ze 2.B. Obě tímto postupují do okresního kola. Ve tvrdé konkurenci dále obstál Jan Sokol ze 3.B. Čtvrté místo patří Davidovi Basíkovi ze 3.A, první pětici pak uzavírá Eliška Prostřední ze 3.B. Všem zúčastněným tímto děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Zde jsou výsledky našeho klání do 5. místa:

1. Tereza Růžičková
2. Denisa Demusová
3. Jan Sokol
4. David Basík
5. Eliška Prostřední


Německý jazyk

Ve úterý 5. 12. se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce. Sedm statečných si muselo poradit s poslechem a konverzací na vybraná témata. V kategorii bilingvních soutěžících zvítězila Denisa Demusová ze druhého ročníku a postupuje tak do krajského kola, v kategorii nebilingvních soutěžících se umístili tito studenti: 1. Anastázie Vondrová (3. D) 2. Pavel Quang (2. A) 3. Růžena Jechová (2. B) 4. Ondřej Malý (3. B) 5. a 6. místo obsadily svorně Zuzana Federičová a Patricie Ledvinková (3.D). První dva postupují do okresního kola. Všem děkujeme za účast a postupujícím držíme palce v dalších kolech.