Ekonomický tým 2017 - 3. místo v ČR

DSC 6677Letos jsme se zúčastnili soutěže Ekonomický tým 2017, kde se nám podařilo získat krásné 3. místo. Soutěž má již 14letou tradici, skládá se z krajského a republikového kola. Soutěž ověřuje teoretické znalosti, jejich aplikaci a schopnost reagovat na zadané téma formou prezentace. Dále se hodnotil projekt na téma “Chcete být podnikatelem nebo zaměstnance?”, který jsme museli vypracovat ještě před odjezdem na republikové finále. Finální klání se konalo 5. prosince v Brně.

Celá soutěž začala v budově Zemské moravské knihovny slavnostním zahájením. Po něm jsme se přesunuli zpět do obchodní akademie, kde nás čekal velmi obtížný test obsahující 80 otázek týkajících se účetnictví, ekonomiky, práva a informačních technologií.

Následovala pauza na oběd a 30ti minutová příprava na poslední část. A tou byla ústní prezentace na téma “Jak naložit s přebytkem osobního rozpočtu”. Využily jsme znalosti ze třetího ročníku a investovaly jsme, do čeho se dalo. Z prezentace jsme měly velmi dobré pocity. Poté nám už nezbylo nic jiného, než jen nervózně čekat na výsledky. Malým rozptýlením v čekání byla prohlídka Zemské knihovny.

Slavnostní vyhlášení začalo projevy pořadatelů, porotců a hostů. Hned po nich se začalo vyhlašovat šest nejlepších týmů. Nervózně jsme čekaly, co bude. Po vyhlášení 5. místa jsme přestaly doufat. O to větší překvapení bylo, když jsme uslyšely jméno naší školy při vyhlašování děleného třetího místa. Celé šťastné jsme si šly převzít diplomy a ceny. Vyfotily jsme se s paní profesorkou, panem ředitelem a pohárem. A hned se  rychle vydali na cestu zpět do Liberce.

Lenka Raslová, Pavlína Třešňáková, 4.A