Zlatá medaile z Účetní olympiády

Document-page-001

Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze vyhlásila tento rok již 7. ročník Účetní olympiády pro studenty středních odborných škol.
Náplní 1. kola této soutěže, které probíhalo od 1. září do 10. listopadu, bylo zpracování účetnictví a následně i účetní závěrka fiktivní firmy ze zadání. Tohoto kola se účastní týmy z celé republiky, ale do druhého kola postupují jen tři nejlepší. Letos mezi nimi byl i náš tým pod vedením ing. Berešové.
2. kolo soutěže se uskutečnilo v prostorách VŠE v Praze dne 2. prosince 2017. Naši školu reprezentovali studenti čtvrtých ročníků: Lenka Blaschkeová, Adam Gajdoš, Lucie Koťátková, Tereza Scholzová (4.B) a Tomáš Svoboda (4.C). Jako naše konkurence se představily týmy z Obchodní akademie Ústí nad Labem a Gymnázia a Střední odborné školy Plasy.

V tomto kole jsme měli za úkol vypracování tří dílčích úkolů z oblasti účetnictví a také prezentaci jednoho z nich. Na splnění jsme měli celkem 4 hodiny nabité nervozitou a stresem. Poté již následovaly prezentace před odbornou porotou v čele s děkanem fakulty doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph. D. My jsme si pro prezentaci vylosovali třetí příklad, který se týkal dlouhodobého majetku. Z tohoto důvodu jsme šli na řadu jako poslední.

Prezentace trvala 30 minut a dělila se na dvě části. První z nich byla prezentace našeho řešení a druhou částí byla diskuze. Té se trefně přezdívá „grilování.“ Během této části se nás porota i naši soupeři mohli zeptat na jakoukoliv otázku k našemu řešení. Této možnosti jsme samozřejmě využili i my během ostatních prezentací. Naše řešení také nebylo bezchybné, ale po důkladném rozhovoru
s porotou jsme se mohli plni nadějí a očekávání vydat na cestu domů.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo v sobotu 2. prosince a bylo součástí Pedagogické konference. Ta se nám velmi líbila, protože jsme si z ní i jako studenti něco odnesli. Po obědě jsme už ale netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Tým z Plas se umístil na třetím místě. Vyhlašování druhého místa se neobešlo bez nervů, ale skončilo slzami štěstí a ohromnými úsměvy. Druhé místo obsadilo Ústí nad Labem. Tým Obchodní akademie Liberec se tak poprvé umístil na prvním místě!!! Po předání cen samozřejmě následovala i společná fotografie, která nám bude tuto šťastnou chvíli připomínat.

Tímto bychom také chtěli poděkovat paní profesorce Berešové, za její trpělivost a odhodlání nás touto soutěží provést. Bez Vás bychom to nevyhráli.

Tereza Scholzová a Lucie Koťátková