Dotazníkové šetření - rodiče 2017/2018

parentsObchodní akademie Liberec v rámci podzimních třídních schůzek provedla již dasátým rokem opakované šetření. V dotazníku, který rodiče vyplňovali, byly otázky týkající se jejich názoru na činnost školy.
Z některých připomínek vyplývá, že by si rodiče pro své děti přáli polední přestávku na oběd. Bohužel situace je složitá, protože stravování probíhá na SPŠSE, která jídelnu využívá pro svých asi 670 žáků a z kapacitních důvodů by to bylo problematické.

Výstupy z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 263 rodičů jsou uvedeny níže.

DotazníkR2017