Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec

1Ve dnech 12. - 14. října 2017 proběhl v  Home Credit Aréně veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB 2017. Celou akci si opět vzali za své studenti fiktivních firem JIZERAN a ŠAMANKA a také někteří studenti z aplikované ekonomie, kteří po celou dobu trvání tohoto veletrhu informovali případné zájemce o přijímacích zkouškách, dalších požadavcích pro přijetí na školu, o dnu otevřených dveří, o možnosti studia různých cizích jazyků během studia, o zahraničních výměnách a

stážích našich studentů, o studijních oborech, o průběhu studia a dalších aktivitách na naší škole.

Během veletrhu se rozdalo na 800 propagačních letáků.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Ing. Milena Knajblová a Ing. Lucie Špačková, vyučující fiktivních firem