Geobotanická exkurze

IMG 2446Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se 1.A vypravila společně s paní profesorkou Vohradskou na geobotanickou exkurzi na Ještěd. Všichni jsme se sešli v 8.50  na konečné tramvaje v Horním Hanychově. Na místě srazu jsme se rozdělili do skupinek, obdrželi pracovní listy a vyrazili po modré turistické značce směr vrchol Ještědu. Po zdolání převýšení 500 m jsme pokračovali dolů kolem Ještědky na chatu Na Pláních a nakonec jsme sestoupili kolem Panského lomu zpět do výchozího místa naší výpravy. Po cestě jsme měli několik zastávek, kde jsme přečetli naše předem připravené referáty o Ještědsko–kozákovském hřbetu. Zároveň jsme měli za úkol vyplnit pracovní list, posbírat 20 bylin a ještě je podle atlasu určit. Dnešek byl sice velmi vyčerpávající, ale i přesto jsme si výlet vážně užili.