Turnov - srdce Českého ráje

IMG 2115Dne 24. 5. 2017 se třída 2.A vydala na exkurzi do centra Turnova. Rozdělili jsme se do dvojic, ve kterých jsme vypracovávali úkoly na různá témata ( geografie, dopravní spoje, pohádky a filmy, hrady a zámky, příroda, kultura města Turnova,..). Hlavní myšlenkou bylo, naučit se pracovat s letáky, komunikovat s lidmi na ulici a v info centrech a zjistit co nejvíce informací. Podmínkou bylo, že nesmíme použít mobilní telefony. Okamžitě jsme se všichni rozprchli a šli shánět potřebné informace, které jsme poté dali do souvislého textu. Odměnou pro nás bylo občerstvení U Bati. 

Následovala přednáška v muzeu drahých kamenů, kde jsme měli možnost najít si český granát.
Poté jsme se přesunuli do místního parku, kde jsme své práce odprezentovali paní profesorce Kučerové, která nás měla celý den na starost. Vlakem jsme z Turnova odjížděli ve 13:21 .
Veronika Lupačová