Rizikové chování dospívajících

DSCF7984Zatímco se žáci 4. ročníků snaží v těchto dnech složit svou zkoušku dospělosti, povídá si ve dvouhodinových blocích výchovná poradkyně a metodička prevence v jedné osobě se žáky prvních ročníků o tom, jaká rizika jim v procesu dospívání mohou hrozit. Téma je jejich soukromý a doslova nejintimnější život. Pro mnohé možná trochu předčasné povídání o bezpečném sexu, o zodpovědnosti za své zdraví, o partnerských vztazích. Ale rozhodně trochu jinak, než se mohou tito mladí lidé dočíst v dnešním tisku, na internetu, či shlédnout v nekonečných televizních seriálech. Podle statistik v ČR více než čtyři pětiny dospívajících nemají obavy, že by se mohli nakazit pohlavní chorobou včetně viru HIV. A tak tato setkání určitě nikomu neuškodí a snad i v budoucnu mnohým připomenou, že se nemusí vyplatit dávat svůj život v sázku pro jediný okamžik. Simona Daňková, VP, ŠMP