Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení

P1000864.JPG Ve dnech 5. a 6. října 2007 se zúčastnila Ludmila Krabsová dvoudenního semináře v Brně, který pořádala Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty (www.naep.cz) a který se týkal monitoringu projektu Comenius za uplynulý školní rok. Během dvoudenní akce byly předány jednotlivým školám grantové smlouvy na nový školní rok. Program prvního dne byl věnován jednotlivým bodům nové smlouvy a byly podrobně vysvětleny náležitosti, které je nutné splnit, aby mohli v příštím školním roce v rámci tohoto projektu vycestovat do zahraničí další studenti. Druhý den prezentovali zástupci jednotlivých škol loňské projekty.

Prezentace