Dotazníkové šetření studentů školy 2017

grades  Na přelomu března a dubna 2017 proběhlo již 22 rokem dotazníkové šetření ve všech třídách.
  Průzkumu se zúčastnilo 390 studentů z celkového počtu 450, tj. 87%.
  Hodnocení probíhalo způsobem: 1 - dobrý, 2 - průměrný, 3 - špatný

 

  Výsledky jsou uvedeny níže.

V hodnocení vyučujících bylo dosaženo těchto výsledků ve všech předmětech:

Výklad učitele průměr 1,38
Osobní přístup učitele průměr 1,32
Objektivita hodnocení v předmětu průměr 1,32
Atmosféra v hodině průměr 1,40

                                                                      

Dotazník1