Aplikovaná ekonomie

logoMilí studenti,
víte, co je předmět aplikovaná ekonomie? Je to předmět, který patří do skupiny volitelných předmětů. Druháci si na konci 2. ročníku zvolí, jaký volitelný předmět budou během 3. ročníku navštěvovat. Mohou si tak zvolit mezi fiktivními firmami, personalistikou nebo již zmíněnou „aplikovkou“.
Během 3. ročníku si mají žáci osvojit v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie zásady podnikání. Pro učitele to není lehké přimět žáky, aby podnikali během vyučování. Rozhodla jsem se, že pro žáky připravím alespoň trochu konkurenční prostředí. Protože do této hodiny patří 8 žáků ze 3.B a 6 děvčat z 3.C, založili jsme dvě firmy, pro každou třídu jednu.
Obě firmy se zaregistrovaly v neziskové organizaci JA Czech, kterou před lety založil Tomáš Baťa. Každá si určila svůj předmět podnikání, stanovila management a začali jsme tvořit. Vlastně vyrábět. Firma ze 3.B vyrábí krásná voňavá mýdla, 3.C začala s výrobou bižuterie. Aby získaly firmy nějaký kapitál do začátku, vložily si všichni do firmy základní vklad. Brzy zjistily, že to nestačí, že budou potřebovat další prostředky na svoji další činnost. Proto 3.B uspořádala Halloween, během kterého prodávala svoje výborné upečené dorty a muffiny. 3.C se rozhodla, že uspořádá sportovní akci pro žáky 2. ročníků, kterou spojila s přednáškou o zdravé výživě. Tato akce proběhla v rámci Týdne podnikání středních škol v rámci celé republiky.
5. prosince pak obě skupiny navštívily mateřské školy, ve kterých připravily dětem mikulášskou nadílku, spojenou s hrami, písničkami a říkankami.
Chtěla bych všem „svým“ žáků z aplikované ekonomie poděkovat za jejich dosavadní činnost a popřát jim, aby jim vydržely síly až do konce školního roku!
Ludmila Krabsová