Školní kolo Olympiády v AJ - výsledky

WP 20161212 004V pondělí 12. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Dva tucty studentů z prvních až třetích ročníků měly možnost prokázat své dovednosti nejprve v testu zaměřeném na poslech a čtení s porozuměním, poté účastníci změřili své síly v krátkém ústním projevu na vylosované téma, kde rozhodovala nejen znalost a správné použití jazyka, ale i pohotové reakce a nápaditost. Zejména ústní projev byl velice vyrovnaný, což činilo komisi ve složení Valecký, Rašínová a Nevečeřalová velmi těžké rozhodování. První místo vybojoval Christopher Jakoubek ze 3.A, jako druhý se pak umístil Jiří Brunner ze 3.B. Oba tímto postupují do okresního kola. Ve tvrdé konkurenci dále obstála Tereza Růžičková ze 2.B. Velmi dobře se umístily též první ročníky. Čtvrté místo patří Lukášovi Ceplickému z 1.A, první pětici pak uzavírá Denisa Demusová z 1.B. Všem zúčastněným tímto děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Zde jsou výsledky našeho klání do 5. místa:

1. Christopher Jakoubek
2. Jiří Brunner
3. Tereza Růžičková
4. Lukáš Ceplický
5. Denisa Demusová