Partnerská návštěva ze slovenského Dolného Kubína

IMG_1654.JPGVe dnech 20. - 22. září 2007 se v rámci každoroční výměny uskutečnila návštěva slovenských studentů a pedagogů z Obchodní akademie z Dolného Kubína.

Do Liberce se spolu s ředitelem a zástupcem této školy přijelo podívat 38 studentů, kteří vedle návštěvy naší školy a prohlídky Liberce absolvovali i sobotní celodenní výlet do Prahy.

O odpolední a hlavně večerní program těchto studentů se „postaralo" kolem dvaceti našich žáků.

V letošním roce uplynulo 32 let od navázání tehdy „družebních" styků s touto obchodní akademií. Partnerství mělo ve svých  počátcích formu letních výměnných brigád - studenti naší školy odjížděli v době letních prázdnin do Dolného Kubína, kde pomáhali při sklizni sena, zatímco  studenti ze Slovenska trávili letní brigádu v libereckých továrnách.  Akce byly velmi oblíbené a díky jim vzniklo nejedno trvalé česko-slovenské přátelství..

O něco později dostaly partnerské vztahy i oficiálnější podobu - zástupci pedagogických sborů se účastnili maturitních zkoušek, vedli vyučovací hodiny na spřátelené škole, uskutečnilo se několik výměnných „družebních zájezdů" - naši studenti a vyučující jezdili na Slovensko a naopak slovenští přátelé přijížděli do Liberce. Součástí návštěv bývaly sportovní turnaje, kulturní vystoupení, výlety a exkurze.

Na tradici přerušenou koncem 80. let pak navázalo nové vedení školy v 90. letech. Forma družebních styků se ustálila - návštěvy jsou pravidelné, cesty našich studentů na Slovensko se střídají s cestami slovenských přátel opačným směrem - do Liberce. Rozvíjí se i spolupráce v oblasti grantů a mezinárodních projektů.

Potěšitelné je, že ani po rozdělení dříve společného státu se kvalita vzájemných vztahů nezměnila. Obě strany své partnery - dnes už z jiné republiky - chápou nikoliv jako oficiální představitele jiného národa, ale prostě jako dobré přátele. Radostné je  zjištění, že ani studentům, kteří se partnerských výměn zúčastňují, nevadí jazyková bariéra. I oni si mezi slovenskými studenty našli nové přátele. Ti, kteří se letos starali o kubínské hosty, už se těší na to, jak svým kamarádům návštěvu oplatí.


 IMG_1661.JPG  IMG_1663.JPG  IMG_1669.JPG