Účetní olympiáda

Před soutěží II.Dne 1. září 2016 vyhlásila katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 6. ročník Účetní olympiády pro studenty středních odborných škol. Soutěž je určena pro studenty 4. ročníků. Naši školu pod vedením ing. Berešové reprezentovali: Hanh Vyšohlídová, Anita Vaňová, Vojtěch Sodomka, Matěj Fotr a Štěpán Franc.
Účetní olympiády se každý rok účastní velké množství týmů ze středních odborných škol z celé republiky. Avšak jen tři nejlepší z nich se probojují do druhého kola.

Soutěž je rozdělena do dvou soutěžních kol.
V prvním kole nám byl zadán rozsáhlý příklad fiktivního podniku ElCyclo, s. r. o., jehož účetní případy za dvě účetní období jsme museli zaúčtovat, poté jsme na základě našeho účtování sestavili účetní závěrku za rok 2016.
Řešení, nad kterým jsme strávili více než dva měsíce, jsme museli poslat do poloviny listopadu do Prahy.
Druhé kolo se uskutečnilo v pátek 2. 12. 2016 na akademické půdě VŠE.
Tři příklady, které jsme řešili, byly celkem náročné, ale dokázali jsme se s nimi poprat. Nad jejich řešením jsme strávili přesně 4 hodiny. Poté nás čekala prezentace a obhajoba jednoho
z vylosovaných případů. Námi prezentovaný příklad se týkal pořízeného softwaru a jeho odpisového plánu.
Hodnotící komise, v čele s děkanem fakulty doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph. D., se snažila ze všech studentů „dostat“ co nejvíce odpovědí na otázky z problematiky týkající se vylosovaného tématu. Hřála nás zejména pochvala děkana fakulty, kterému se líbila naše prezentace.
Další den v sobotu 3. 12. 2016 se vyhlašovaly výsledky olympiády. Na nás čekala stříbrná pozice, za kterou jsme obdrželi hodnotné dárky.

Hanh Vyšohlídová 4. C