Dny GIS Liberec 2016

20161114 130606Ve dnech 14. a 16.11.2016 třídy 1ABC navštívily TUL Liberec, budova G, kde probíhaly dny GIS. Na začátek studenti shlédli prezentaci s tématem map, historie a informací o tom, co je vlastně GIS. Prezentace byla zpestřená anketami s hlasovacím zařízením.Program pro školy se zaměřoval na využití GIS při ochraně životního prostředí a při řešení povodňové ochrany a přírodních katastrof. Pásmo bylo provázeno praktickými demonstracemi jevů. Samostatnou část tvořily praktické ukázky práce ochrany přírody. Návrat šelem do kraje. Co a jak s nálezovou databází ohrožených druhů. Poskládej si mě! Mapy nám pomáhají. Byl představen koncept nového regionálního Atlasu životního prostředí s ukázkami, co s ním dělat. Jako každý rok se věnovali Mapám a hrám – bylo ukázáno, jak mapy mohou zajímavou formou pomáhat při vzdělávání.
Vlastní hledání informací bylo po skupinkách na různých stanovištích, kde si studenti prakticky vyzkoušeli práci s mapou. Měli možnost se podívat na čtrnáct stanovišť s různými podobami využití GIS...
Například si zahráli na operátory záchranného systému a pomocí indicií a map hledali místa nehod, dále si mohli vytvořit mapu vlastní, poznat geologická místa, skládat puzzle libereckého regionu,….Bylo tam toho spousta, studenty projekt bavil, někteří zůstávali i po skončení exkurze.
Chválím snahu dozvědět se něco nového.