Dotazníkové šetření - rodiče 2016/2017

parentsObchodní akademie Liberec v rámci podzimních třídních schůzek provedla již devátým rokem opakované šetření. V dotazníku, který rodiče vyplňovali, byly otázky týkající se jejich názoru na činnost školy. V porovnání s předcházejícím dotazníkovým šetřením zůstalo velmi dobré hodnocení v pohledu na celkovou činnost školy a objektivitu hodnocení žáků. Naši školu by doporučilo svým přátelům 94,2% rodičů!

Výstupy z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 295 rodičů (65,3%) jsou uvedeny níže.

Dotazník