Studuj, cestuj, pracuj v EU

IMG 0697

Studenti všech oborů 3. ročníků měli možnost získat zajímavé informace o možnostech práce, studia i cestování v Evropské unii. Besedu pořádá Eurocentrum v Liberci, zastoupené panem Martinem Fišerem. A o čem se hovořilo? Stručně řečeno:
- proč vyjet do zahraničí
- jak vycestovat, i když mám minimum finančních prostředků
- jak a kam se přihlásit a vyplnit správně životopis
Studenty zaujala např. Evropská dobrovolná služba pro neziskové organizace (netýká se jen výhradně EU). Uhradí letenky, ubytování, stravu, jazykový kurz, zdravotní pojištění. Zajímavé jsou projekty Výměny mládeže (opět hrazeno cestovné, stravování).
Jinými slovy: Nic vás to nestojí a můžete procestovat spoustu zemí, poznat spoustu nových zahraničních přátel, seznámit se s kulturou jiných národů, proniknout do oblastí, o kterých jste do té doby vůbec nevěděli. A co víc: Značně vás to obohatí, osamostatní, přeskládá priority a možná i nasměruje váš budoucí život. Tak chce to jen odvahu!
Důležité kontakty:
bezplatná tel. linka Eurofon 800 200 200
internetový portál Euroskop.cz
www.zahranici-stipendium.cz
www.naerasmusplus.cz
www.evsdatabase.eu
www.eycb.eu
www.eures.cz
www.europass.cz

Simona Daňková, vých. poradce a metodik prevence