Státní okresní archiv

archivVe dnech 25. října 2016 a 1. listopadu 2016 se studenti třídy 4. D oboru Veřejnosprávní činnost zúčastní návštěvy Státního okresního archivu v Liberci. Studenti vyslechnou přednášku a seznámí se s historií a činností této instituce.
První pokusy uspořádat staré liberecké písemnosti spadají do konce 19. století, kdy liberecký badatel Ludvík Hübner přestěhoval městské písemnosti ze staré do nové radnice, kde je setřídil a zpřístupnil veřejnosti. Za první republiky byly nejstarší spisy uloženy v městské spisovně na radnici a v době války našly nejcennější listiny úkryt ve sklepích Severočeského muzea a na venkově. Novodobá historie archivu v Liberci začíná 1. září 1948 kdy byl založen Městský archiv v Liberci. Sídlil v Moskevské ulici. V roce 1993 opouští okresní archiv po 45 letech dům v Moskevské ulici a putuje z centra města až na Františkov.
Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v přiměřeném rozsahu odvozeném z předmětu činnosti archivu.
Ing. Blanka Kovářová