Prospěchová stipendia 2016/2017

stipendiumProspěchová stipendia 2016/2017

Na základě schváleného rozpočtu Spolku rodičů se po několika letech zvyšuje částka na prospěchová stipendia. Toto stipendium obdrží každý student, který bude mít v prvním nebo ve druhém pololetí na vysvědčení kouzelnou formulaci:

„prospěl s vyznamenáním“

Pro každé pololetí je vyčleněná částka 40 000,-Kč, která se rozdělí mezi vyvolené :-)