Dotazníková šetření žáci - rodiče

uspechBěhem letošního roku proběhla opět dotazníková šetření. Zde se žáci/rodiče mohli vyjádřit k výuce a k provozu školy.
Žáci hodnotili výklad, osobní přístup vyučujícího, objektivnost hodnocení a atmosféru v hodině.
Hodnocení u žáků probíhalo způsobem: 1 - dobrý, 2 - průměrný, 3 - špatný
Tohoto průzkumu se zúčastnilo 390 studentů z celkového počtu 450, tj. 87%.

V tabulce jsou průměrné hodnoty a pro porovnání vám nabízím výsledky letošního dotazníkového šetření s těmi od roku 1996.

Školní rok

 

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2013/14

2014/15

2015/16

Výklad

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

Osobní přístup

1,5

1,5

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Objektivnost hodnocení

N

N

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

Atmosféra hodiny

N

N

N

N

N

N

1,5

1,4

1,4

*N – nebylo dříve v dotaznících hodnoceno

Z tabulky je zřejmé, že v celkově dobrém hodnocení se letošní studenti s těmi o generaci staršími nijak neliší.

 

 

Dotazník rodičům ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE NEVÍM BEZ ODPOVĚDI
1 Jste spokojeni s materiálním zázemím školy (vybavením a vzhledem budovy, tříd, chodeb atd.)? 134 73 1 1 4 5
2 Jste spokojeni s tím, jak je škola řízena? 135 71 1 0 7 4
3 Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelé školy? 155 51 0 0 7 5
4 Jste dostatečně informováni o dění ve škole? 146 61 9 0 2 0
5 Myslíte si, že je vaše dítě hodnoceno objektivně? 118 82 4 3 9 2
6 Je celkově vztah vyučujících k vašemu dítěti dobrý? 112 94 2 2 7 1
7 Jsou podle vás v převažující míře vztahy mezi žáky školy dobré? 103 96 4 0 13 2
8 Domníváte se, že je vaše dítě ve škole spokojené? 111 90 7 5 4 1
9 Má vaše dítě strach z některých spolužáků? 6 2 14 188 7 1
10 Zažívá vaše dítě ve škole strach z některých vyučujících? 18 9 56 119 15 1
11 Je vaše dítě učením přetěžováno? 11 22 86 87 8 4
12 Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující? 113 93 3 1 1 7
13 Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě? 140 62 2 2 11 1
Účast 218 49%        

 

Dotazník rodičům ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE NEVÍM BEZ ODPOVĚDI
1 Jste spokojeni s materiálním zázemím školy (vybavením a vzhledem budovy, tříd, chodeb atd.)? 134 73 1 1 4 5
2 Jste spokojeni s tím, jak je škola řízena? 135 71 1 0 7 4
3 Jste spokojeni s tím, jak se k vám chovají učitelé školy? 155 51 0 0 7 5
4 Jste dostatečně informováni o dění ve škole? 146 61 9 0 2 0
5 Myslíte si, že je vaše dítě hodnoceno objektivně? 118 82 4 3 9 2
6 Je celkově vztah vyučujících k vašemu dítěti dobrý? 112 94 2 2 7 1
7 Jsou podle vás v převažující míře vztahy mezi žáky školy dobré? 103 96 4 0 13 2
8 Domníváte se, že je vaše dítě ve škole spokojené? 111 90 7 5 4 1
9 Má vaše dítě strach z některých spolužáků? 6 2 14 188 7 1
10 Zažívá vaše dítě ve škole strach z některých vyučujících? 18 9 56 119 15 1
11 Je vaše dítě učením přetěžováno? 11 22 86 87 8 4
12 Považujete stávající úroveň spolupráce rodiny a školy za vyhovující? 113 93 3 1 1 7
13 Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě? 140 62 2 2 11 1
Účast 218 49%