Odborná praxe žáků 3. ročníků

praxeBěhem měsíce května žáci 3. ročníků všech oborů absolvovali povinnou odbornou praxi. Místem jejich působení se na čtyři týdny staly různé podnikatelské subjekty, ale i úřady a nepodnikatelské subjekty. Žáci během svého působení v kancelářích vykonávali různé činnosti, při kterých je kontrovali jejich nadřízení, ale také proběhla kontrola ze strany školy.
Během praxe žáci využívali své znalosti ze školy, ale i ze života. V přiloženém souboru je přehled odborných předmětů, které žáci během praxe využívali.
Výstupem z odborné praxe je zpráva z praxe a její prezentace. Každá třída měla pro svou obhajobu zprávy praxe formou prezentace vymezen jeden vyučovací den. Někteří žáci měli svou práci opravdu na vysoké úrovni, jiní vše nechali na poslední chvíli a podle toho to také vypadalo. A protože jsme ve škole, i praxe je ohodnocena známkou. U oborů ekonomické lyceum a obchodní akademie ovlivní tato známky předměty ekonomika a účetnictví, u oboru veřejnosprávní činnost předměty ekonomika a veřejná správa.
Dále přikládám ukázky zpráv z praxí studentů, které se vyučujícím líbily a většinou splňovaly požadovaná kritéria. V odevzdaných zprávách z praxí je hodnocen nejen obsah, ale i jazyková úroveň a ostatní náležitosti.
Ing. Ludmila Berešová

Využití předmětů během praxe

Zprávy z praxí:

Smolíková

Skořepová

Obajdinová

Černá