Příspěvky do Unie rodičů

Pro každý školní rok je sestavován rozpočet z příspěvků rodičů. V letošním roce činí tento příspěvek 1000,- Kč na žáka.

Z těchto peněz se financují zásadně studentské akce, nákupy sportovních potřeb a příspěvek na bazén, odměny výborným žákům, spolupráce při organizaci plesu, příspěvky na Internet, kopírovaní a hygienické potřeby pro studenty, nákup knih do studentské knihovny, příspěvky na dopravu, ubytování studentů, exkurse, lyžařský a cyklistický kurz, výměny mezi školami (Dolný Kubín, Pinerolo, Amesfoort, ...), příspěvky na výlety tříd, zabezpečení maturit.  

V případě, že bude chtít student hradit příspěvek převodem na účet:

Výše příspěvku: 1000,- Kč

ČSOB, a. s., pobočka Liberec, číslo účtu 5553923/0300
Variabilní symbol zadejte dle tabulky, uvedené níže.
Třídní učitel obdrží od studenta potvrzení o platbě na účet a vyplní si do evidence částku.


Variabilní symboly

1.A

111

1.B

112

1.C

113

1.D

114

2.A

121

2.B

122

2.C

123

2.D

124

3.A

131

3.B

132

3.C

133

3.D

134

4.A

141

4.B

142

4.C

143

4.D

144