Setkání absolventů školy - DK Liberec

KUB 5125Velké finále!
Velké finále oslav 150. výročí založení naší školy proběhlo 18. října 2013 od 20 hodin v Domě kultury v Liberci. Této společenské akce se zúčastnilo na devět set absolventů a bývalých i současných pedagogů.
Cílem setkání bylo přátelské posezení zúčastněných a případné navázaní ztracených kontaktů. Jednotlivé ročníky a třídy se pomocí anketních lístků zapojily i do večerního programu, který kromě volné zábavy a tance doplňovaly taneční vstupy.

Oficiální zakončení bylo kolem druhé hodiny ranní.
Celé oslavě předcházely dlouhé a náročné týdny a měsíce příprav, ale věříme, že se vyplatily. Účastnící vypadali spokojeně a my doufáme, že se opět za dalších 5 let setkáme.