Slavnostní setkání zaměstnanců v rámci oslav výročí školy

019Při příležitosti 150letého výročí Obchodní akademie v Liberci se ve středu 16. října 2013 v Naivním divadle uskutečnilo setkání bývalých a současných pedagogů školy. Akce se zúčastnili i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda a další hosté. Kulturní večer začal projevem současného ředitele školy Jaroslava Počera, který zmínil základní historické mezníky vývoje obchodní akademie a popřál škole do budoucna spoustu dalších úspěšných let. Stejné přání vyslovili i pozvaní hosté. Vrcholem slavnostního večera bylo předávání ocenění vyučujícím za dlouholetý pedagogický přínos. Stříbrnou pamětní medaili si odnesli Rudolf Anděl, Jindřich Jůzl, Zuzana Lapková, Vladěna Petržilková a Hana Řezníčková.

Poté přítomní zhlédli loutkové divadelní představení Labutí jezírko. Publikum ocenilo výkony herců bouřlivým potleskem. Večer byl zakončen příjemným posezením ve foyer divadla.