Aplikovaná ekonomie

banner1 2018 2019

 

Slova Tomáše Bati

„Milí mladí přátelé,
na svých četných cestách do své "staré vlasti" jsem byl mnohokráte požádán, abych pomohl obnovit Baťovy školy práce. To však není ani možné ani potřebné. Tyto školy, které založil můj otec, byly ve své době - v polovině dvacátých let - snad jedinou možností, jak chlapci a děvčata z chudobných rodin mohli získat vzdělání a práci.

Vám vaši rodiče umožnili studovat na střední škole. Chceme proto jen doplnit a rozšířit vaši přípravu na život pomocí jednoho z programů organizace Junior Achievement, který se plně osvědčil ve Spojených státech, v Kanadě i jinde ve světě.

Vzdělávací program Aplikovaná ekonomie umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů a fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. Je to všechno především "škola hrou". Od ní je ale naznačena cesta do praxe. Můžete se při ní nejen zdokonalit ve využívání počítačů, ale pochopit i místo podniku v systému tržního hospodářství a získat představu o nárocích na práci manažera a činnosti podnikatele.

Doufám, že práce v rámci aplikované ekonomie vám přinese radost z poznávání a mnoho užitečných znalostí a dovedností.

Tomáš Jan Baťa
čestný předseda správní rady
Junior Achievement, ČR

Studentské společnosti

2018/2019
PFY (Present for you)
Repollo

 

2016/2017
Soulmades

 

2015/2016

FOR YOU

 

2014/2015
ApeLIB

 

2013/2014
Profitto

 

 

2012/2013

 

2011/2012

 

2010/2011

 

2009/2010

 

2008/2009