Comenius, výměny

Od roku 2011 probíhají každoroční výměny se školami v Amersfoortu, Ieperu a Dortmundu.

Tyto týdenní výměny jsou reciproční a jejich součástí je projektová práce na společně dohodnutých tématech.

 

 

Program Comenius je v rámci programů celoživotního učení EU logo naep.gif
(Lifelong Learning Programme) zaměřen na školní vzdělávání.

Naše škola se zaměřila na Projekty partnerství škol (Comenius Partnerships), které nabízejí
studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. logosocrates.gif
Comenius projekty partnerství škol pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si
dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání
ICT (informačních a komunikačních technologií).
Téma projektu, na jakém budou školy pracovat, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s partnery.
Všechny níže uvedené projekty jsou reciproční a zahrnují týdenní pobyt v rodinách partnerů a leteckou dopravu.


Comenius - projekt Removing barriers through multi-cultural education (dissolving boundaries through communication technology) /2008 – 2010/

Koordinátor celého projektu:
fr-lgflag.gifLycee prive Frederic Oznam, Macon ve Francii


Partnerské instituce
125px-flag_of_germany.svg.pngGymnasiem an der Schweizer Allee - škola v německém Dortmundu


be-lgflag.gifLyceum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nieuwe-Plant, IEPER v Belgii


fr-lgflag.gifLycee prive Frederic Oznam, Macon ve FranciiVýše přiznaného grantu: 16 000 EUR


Final reports
Závěrečné zprávy

Our school has had project meetings with three partner schools, secondary schools in Ieper (Belgium), Macon (France) and Dortmund (Germany).
During the period 12 mutual exchanges were carried out, involving 68 students and 10 teachers. Students attended classes and extracurricular activities, by means of which they identified and explored similarities and differences between individual cultures. The result of their efforts were final reports, websites, performances, presentations and debates.

Během dvouletého období naše škola uskutečnila projektová setkání se 3 partnerskými školami, a to střední školou z Ieperu (Belgie), Maconu (Francie) a Dortmundu (Německo).
Během 12 výměn vycestovalo celkem 68 studentů a 10 pedagogů. Studenti se zúčastnili vyučování i mimoškolních aktivit, společně poznávali a zkoumali podobnosti a odlišnosti jednotlivých kultur. Výsledkem jejich snažení pak byly závěrečné zprávy, webové stránky, představení, prezentace a diskuse.

Final Reports:
ESA (European Schools Association) 2009 - 2010
On the ESA website there are the outcomes of the project and students´ presentations, including photographs. You have to use guest access without password (button: Prihlasit se jako host).
Na webových stránkách ESA jsou výstupy a prezentace studentů včetně fotodokumentace. Musíte použít přístup pro hosty (tlačítko: Přihlásit se jako host).

Závěrečné zprávy:
leden 2009 studenti z Dortmundu v Liberci
únor 2009  studenti z Ieperu v Liberci
březen 2009 studenti OA Liberec v Ieperu
březen 2009 studenti z Maconu v Liberci
květen 2009 studenti OA Liberec v Maconu
květen 2009 studenti OA Liberec v Dortmundu 
leden 2010 studenti z Dortmundu v Liberci 
únor 2010 studenti z Maconu a Ieperu v Liberci 
březen 2010 studenti OA v Ieperu 
březen 2010 studenti OA v Maconu 
duben 2010 studenti OA v Dortmundu 

 

Projekt
Young European Citizenship – Awareness and Responsibilities /2005 - 2008/

Young European Citizenship – Awareness and Responsibilities je projektem E.S.A (European Schools Association), jejímž členem se Obchodní akademie stala v roce 2004. Tento projekt probíhá v rámci evropského programu Comenius I School Project při programu Socrates a je do něj zapojeno celkem 13 škol z Nizozemí, Irska, Španělska, Německa, Francie, Itálie, Portugalska, Norska, Belgie, Skotska, Anglie, Polska a České republiky.

Cílem tohoto projektu je posílit ve studentech vědomí, že ačkoli je Evropa mozaikou mnoha států s odlišnou historií a kulturou, všechny tyto státy tvoří nedílný celek. Smyslem tedy není zdůrazňovat rozdíly jednotlivých kultur, nýbrž naopak naučit se pohlížet na tyto svébytné prvky jako na rozmanitost celku a najít to, co nás spojuje.


Všechny níže uvedené projekty jsou reciproční a zahrnují týdenní pobyt v rodinách partnerů.


Koordinátor celého projektu:
125px-flag_of_the_netherlands.svg.png ‘t Atrium Paladijnenweg 611 - škola z nizozemského Amersfoortu


Partnerské instituce /2007 - 2008/

125px-flag_of_the_netherlands.svg.png‘t Atrium Paladijnenweg 611 - škola z nizozemského Amersfoortu

Aktuality 2007 - 2008

duben 2008 - návštěva holanďanů v Liberci
únor 2008 - naši studenti v Amersfoortu

Výše přiznaného grantu: 5100 EUR


Partnerské instituce /2006 - 2007/

125px-flag_of_germany.svg.png Gymnasiem an der Schweizer Allee - škola v německém Dortmundu

125px-flag_of_the_netherlands.svg.png ‘t Atrium Paladijnenweg 611 - škola z nizozemského Amersfoortu

Ve školním roce 2006/2007 se společně s holandskými studenty 12 našich studentů zúčastnilo projektu, který mapoval odsun němců po roce 1945 a 14 studentů realizovalo sportovní projekt se studenty z Dortmundu.

Výše přiznaného grantu: 5860 EUR

Aktuality 2006 -2007
leden 2007 - návštěva nemeckých studentů v Liberci
únor 2007 - naši studenti v Amersfoortu
březen 2007 - naši studenti v Dortmundu
březen 2007 - návštěva holandských studentů v Liberci


Partnerské instituce /2005 - 2006/
125px-flag_of_spain.svg.png IES La Serra Ctra - škola ve španělské Molleruse

125px-flag_of_the_netherlands.svg.png‘t Atrium Paladijnenweg 611 - škola z nizozemského Amersfoortu

Ve školním roce 2005/2006 se 16 studentů naší školy zapojilo do tohoto programu.
Skupina našich osmi studentů realizovala historicko-kulturní projekt s holandským Amersfoortem. Cílem zmíněného projektu bylo zmapovat události roku 1968 v Československu a následnou vlnu emigrace se zaměřením na emigraci právě do Holandska.
Druhá skupina pracovala na projektu „Architektura v krajině" se studenty ze španělské Mollerusy 

Výše přiznaného grantu: 4860 EUR

Aktuality 2005 -2006
únor 2006 - naši studenti v Molleruse
únor 2006 - naši studenti v Amersfoortu
březen 2006 - návštěva španělských studentů v Liberci
březen 2006 - návštěva holandských studentů v Liberci
Projekt se realizuje za podpory grantu z EU.