Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019
Informace o škole a otevíraných oborech

Den otevřených dveří - 20. ledna 2018 (9.00 - 14.00 hodin)

 

Výsledky maturit 2017 v České republice (zdroj Cermat)
Podle zveřejněných výsledků společnosti CERMAT si naše škola v celostátním srovnání vedla velmi dobře. Žebříčky škol jsou uvedeny podle dosažených výsledků v didaktických testech a písemných pracích z anglického a českého jazyka. Do výsledků jsou započítány pouze školy, kde v těchto předmětech maturovalo 15 a více žáků.
Tabulky jsou v pořadí pro obory ekonomické lyceum, obchodní akademie a veřejnosprávní činnost.

 

 

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018
Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na obor Ekonomické lyceum

Výsledky přijímacího řízení 2017

CO DĚLAT PO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH
Vzor odvolání

Informace CERMAT
Časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky
INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ 2017
Informace o škole a nabízených oborech
Informační dopis pro uchazeče 1

Kritéria přijímacího řízení

Den otevřených dveří - 14. ledna 2017 (9.00 - 14.00 hodin)
Podání přihlášek – do 1. 3. 2017
přihláška ke studiu - vzor

Do přihlášky uvádějte jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-FJ nebo AJ-ŠJ.
Uvádějte prosím kontaktní e-mail.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. řádný termín čtyřleté obory – 12. 4. 2017
2. řádný termín čtyřleté obory – 19. 4. 2017
náhradní termín – 11. 5. 2017

Uplatnění absolventů školy

 

 

Almanach ke 150. výročí založení školy