Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

Informace pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Den otevřených dveří - 14. ledna 2017 (9.00 - 14.00 hodin)
Podání přihlášek – do 1. 3. 2017
přihláška ke studiu - vzor

Do přihlášky uvádějte jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-FJ nebo AJ-ŠJ.
Uvádějte prosím kontaktní e-mail.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.
Podmínkou přijetí je, že uchazeč nesmí být z žádného předmětu v 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř. hodnocen stupněm dostatečným, nebo nedostatečným.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. řádný termín čtyřleté obory – 12. 4. 2017
2. řádný termín čtyřleté obory – 19. 4. 2017
náhradní termín – 11. 5. 2017

Uplatnění absolventů školy

 

 

 

...................................................................................................................................................

Přijímací řízení na školní rok 2016/2017

Den otevřených dveří - 16. ledna 2016 (9.00 - 14.00 hodin)

Informace pro uchazeče

 

Kritéria přijímacího řízení

Ilustrační testy SCIO

 

Termín podání přihlášky ke studiu: 15. březen 2016
Termín přijímacích zkoušek: 18. a 19. dubna 2016
Do přihlášky uvádějte jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-FJ.
Uvádějte prosím kontaktní e-mail.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.
Podmínkou přijetí je, že uchazeč nesmí být z žádného předmětu
v 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř. hodnocen stupněm dostatečným, nebo nedostatečným.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu ve formátu .xls 

 

Přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Vzor odvolání proti nepřijetí

Kritéria přijímacího řízení

Ilustrační testy

Den otevřených dveří - 17. ledna 2015

Podoba testů, body

Ukázkové testy SCIO - jednotné přijímací zkoušky v Libereckém kraji

Informace pro uchazeče

Podoba přijímacího řízení v roce 2015

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu ve formátu .xls

Termín podání přihlášky ke studiu: 15. březen 2015

Termín přijímacích zkoušek: 22. a 23. dubna 2015

Do přihlášky uvádějte jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-FJ.

Uvádějte prosím kontaktní e-mail.

Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.

 

 

 

_____________________________________________________________________________

Přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přijímací zkoušky - bodové hodnocení a testovací schéma

Instrukce k přijímacím zkouškám - SCIO

 

Informační leták

Kritéria přijímacího řízení

Podoba přijímacího řízení v roce 2014

 

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu ve formátu .xls

Termín podání přihlášky ke studiu: 15. březen 2014

Do přihlášky uvádějte jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-FJ.

Uvádějte prosím kontaktní e-mail.

Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.

 

Vzorové testy

Český jazyk

Matematika

Test obecných studijních předpokladů

Řešení

 

Den otevřených dveří - 18.1.2014 (9.00 - 14.00)

 

Almanach ke 150. výročí založení školy