Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška - informace CERMAT

 

Kritéria přijímacího řízení

Informace o škole a otevíraných oborech

Úspěšnost absolventů školy při studiu na VŠ

Uplatnění absolventů školy 
Učební plány
Den otevřených dveří - 26. ledna 2019 (9.00 - 14.00 hodin)

 

Vzor přihlášky ke studiu

Podání přihlášek – do 1. 3. 2019
Do přihlášky uvádějte pouze jeden studijní obor a jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-ŠJ.
V případě, že obě přihlášky podáte na naší školu, musíte pro každý termín zvolit jiný obor.
Uvádějte prosím kontaktní e-mail.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. řádný termín čtyřleté obory – 12. 4. 2019
2. řádný termín čtyřleté obory – 15. 4. 2019
náhradní termín – 13. a 14. 5. 2019

 

 

____________________________________________________________________________________

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019
Přihlášky ke studiu můžete podávat v sekretariátu školy v době od 7.30 do 17.00 hodin
i během jarních prázdnin do 1.3.2018.

 

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 

 

Kritéria přijímacího řízení
Informace o škole a otevíraných oborech
Učební plány
Den otevřených dveří - 20. ledna 2018 (9.00 - 14.00 hodin)
Informace CERMAT
Časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky

Vzor přihlášky ke studiu

Podání přihlášek – do 1. 3. 2018
Do přihlášky uvádějte pouze jeden studijní obor a jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-ŠJ.
V případě, že obě přihlášky podáte na naší školu, musíte pro každý termín zvolit jiný obor.

Uvádějte prosím kontaktní e-mail.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. řádný termín čtyřleté obory – 12. 4. 2018
2. řádný termín čtyřleté obory – 16. 4. 2018
náhradní termín – 10. a 11. 5. 2018

Uplatnění absolventů školy

Výsledky maturit 2017 v České republice (zdroj Cermat)
Podle zveřejněných výsledků společnosti CERMAT si naše škola v celostátním srovnání vedla velmi dobře. Žebříčky škol jsou uvedeny podle dosažených výsledků v didaktických testech a písemných pracích z anglického a českého jazyka. Do výsledků jsou započítány pouze školy, kde v těchto předmětech maturovalo 15 a více žáků.
Tabulky jsou v pořadí pro obory ekonomické lyceum, obchodní akademie a veřejnosprávní činnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uplatnění absolventů školy

Almanach ke 150. výročí založení školy