Ochrana osobních údajů

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, dále jen „škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje nezbytné pro výchovně vzdělávací činnost a chod školy především v souladu s důvody uvedenými v čl. 6 odst. 1 písm. b)-f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení". V omezených případech na základě písemného souhlasu či výslovného písemného souhlasu subjektu údajů, jak je definováno Nařízením.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: kkdk6rt, e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo poštou na adrese Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Otto Kult, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript