Dokumenty školy

Školní řád 2017

Organizační a pracovní řád

Provozní řád

 

Roční plán práce

Časový plán

 

Učební plány

Školní vzdělávací programy:

Obchodní akademie1 (platí pro 3. - 4. ročník)
Obchodní akademie2 (platí pro 1. - 2. ročník)

Ekonomické lyceum1 (platí pro 3. - 4. ročník)
Ekonomické lyceum2 (platí pro 1. - 2. ročník)

Veřejnosprávní činnost1 (platí pro 1. - 4. ročník)

Dodatky k ŠVP (platí pro všechny tři obory)
1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 
2. Španělský jazyk - učební plán

Španělský jazyk - učební plán

Etický kodex