Rakovina není náhoda

IMG 0851Díky grantu Ministerstva zdravotnictví měli možnost vybraní studenti 3. ročníků vyslechnout dvouhodinovou přednášku pořádanou obecně prospěšnou společností Osvětová beseda – zaměřenou na onkologickou prevenci s názvem Rakovina není náhoda. Lektorem tří dvouhodinových besed byl MUDr. Matěj Novák ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A jaké byly dojmy samotných studentů? Heslovitě shrnuto: - dobře připravená přednáška, srozumitelně podané téma, které se týká nás všech-přednášející nás neustále vtahoval do diskuse, kladl nám otázky, vše podrobně vysvětlil - bylo to o tom, čeho všeho se můžeme vyvarovat a také jak působit na své nejbližší - do teď jsem rakovinu podceňoval, uvědomil jsem si, jak mohu přispět riziku,

že onemocním - mohlo být více obrázků, co vše rakovina způsobí - možná nás to až dost vystrašilo, budu se teď hodně pozorovat - jelikož jsem o rakovině nevěděl skoro nic, tak to pro mě opravdu byla přínosná přednáška - statistické údaje mě dostaly, např. zjištění, že rakovinu dostane u nás každý třetí člověk - šance, že dostanu rakovinu je velmi vysoká, proto se budu snažit více hlídat svou životosprávu, např. nebudu kouřit (!) - díky za zprostředkování takové přednášky Zapsala: Simona Daňková, VP a ŠMP

IMG 0853

IMG 0856