Zeměpisné exkurze

IMG 4248Ráno 23. 5. se žáci 2. B sešli na vlakovém nádraží. Odtud nás čekala 30minutová jízda do Turnova - cíle našeho výletu. V Turnově na náměstí jsme si vylosovali různá téma. Úkol zněl - vypracovat povídání na toto vylosované téma. Po půl hodině jsme se opět sešli na náměstí.

Další část výletu se odehrávala v Granátu Turnov. Pan zlatník nám zde ukázal, jak se z obyčejného kamínku udělá šperk. Po exkurzi jsme si jako dárek mohli odnést neobroušené kamínky.

Výlet jsme zakončili v jednom z parků, kde jsme navzájem prezentovali své úkoly. Za tyto hezky udělané práce nás paní profesorka jistě odmění jedničkami. :-)

Projekt - Liberec

Dne 21. 5. se naše třída 2.A včetně paní profesorky Kučerové vypravila v rámci zeměpisu odkrývat zajímavosti města, ve kterém většina z nás žije, Liberce. Sraz jsme měli v 8:45 před radnicí. Až se všichni mimo omluvených dostavili, mohli jsme náš program započít právě v městské radnici, kde byla předem domluvená prohlídka. Prohlídka byla krátká, stručná, výstižná a skýtala i výstup na ochoz radniční věže, kde byl impozantní výhled na celý Liberec a hřebeny, kolem něj se obepínající. Po prohlídce jsme se rozdělili do dvojic a každá dostala úkol, týkající se našeho města, který musela pomocí artefaktů v centru vypracovat. Když jsme úkoly splnili, přesunuli jsme se z náměstí k nedalekému libereckému zámku. Zde dostala každá dvojice, jejíž úloha obsahovala historii, architekturu či zajímavosti města, prostor k tomu, aby svůj vypracovaný úkol prezentovali. Poté naše cesta vedla k liberecké přehradě a bývalé textilaně, také doplněná tématickým komentářem našich spolužáků. Tam naše toulky po městě skončili a zřejmě každý z nás si odnesl alespoň jednu věc, kterou dosud o Liberci nevěděl.

Jakub Demel, 2.A


Praha - Sapa

V úterý 22. 5. jsme pro komfort našich spolužáků skládajících maturitu, změnili denní program ze sezení ve škole na výlet do hlavního města naší republiky. Cíl zde byl jediný, a to navštívení vietnamského velkoobchodního centra a tržnice jménem Sapa. Sraz byl v 7:10 na autobusovém nádraží, ze kterého nám v půl osmé jel autobus. Po příjezdu na Florenc jsme se vydali metrem do Kačerova a z něho potom autobusem do Písnice odkud už to do Sapy nebylo daleko. Zde se potvrdil někdy používaný výraz "město ve městě", jelikož centrum skutečně žilo. Jeho ulice byli plné lidí, silnice neustále křižovaly osobní i nákladní vozy a před stánky a obchody byly vidět nesčetné řady palet či dosud nevybaleného zboží. Naše výhoda spočívala v tom, že nás v našich řadách podporoval spolužák vietnamského původu Pavel, který nám vždy ochotně poradil, kde co najdeme nebo dal typ na pokrm v asijských restauracích a přidal ještě krátkou instruktáž, jak se to vlastně jí. Po prozkoumání a nakoupení v "Pražské Hanoji" jsme se v odpoledních hodinách vrátili v poklidu zpět domů...

Jakub Demel, 2.A