Rizikové chování dospívajících

rchZatímco v těchto dnech žáci 4. ročníků skládají svou zkoušku dospělosti, povídá si ve dvouhodinových blocích výchovná poradkyně a metodička prevence v jedné osobě se žáky prvních ročníků o tom, jaká rizika jim v procesu dospívání mohou hrozit. Téma je jejich soukromý a doslova nejintimnější život. Pro mnohé možná trochu předčasné povídání o bezpečném sexu, o zodpovědnosti za své zdraví, o partnerských vztazích. Lepší však dříve nežli později. Ale rozhodně trochu jinak, než se mohou tito mladí lidé dočíst či vidět v dnešních médiích. A tak tato setkání určitě nikomu neuškodí a snad i v budoucnu mnohým připomenou, že stojí za to o své zdraví pečovat. Simona Daňková, VP, ŠMP