Židovské museum v Praze

IMG 20180419 125017Dne 19.4.2018 se 2.A vydala na výlet do Prahy, konkrétně do její židovské části. Po příjezdu jsme měli v muzeu přednášku o ghettu Lodž (v Polsku). Poté jsme si měli v rámci workshopu připravit krátké prezentace na zadaná témata týkající se holokaustu a ghetta Lodž. A nakonec jsme shlédli video, kde vypovídali lidé, kteří pobyt v ghettu Lodž přežili. Také jsme navštívili dvě židovské synagogy, jedna ze synagog byla Staronová synagoga, která byla zbudována v 2.polovině 13. století. Je nejstarší památkou pražského Židovského města a jednou z nejstarších dochovaných synagog v Evropě. Druhou navštívenou synagogou byla Pinkasova synagoga, která souží jako památník. Jsou v ní napsána jména přes 80.000 českých Židů, kteří zahynuli během holokaustu. Po této návštěvě jsme se vydali domů, neboť nás tlačil čas.

Za 2.A Karolína Kovařičová a Kristýna Horváthová