Informace pro zájemce o studium na oboru Veřejnosprávní činnost

vykricnik

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na doplnění třídy 1. ročníku Veřejnosprávní činnost.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 5 a podmínky jsou uvedeny v kritériích.
Kritéria a podmínky