Projekt mobility žáků - Erasmus+

logo

V letošním roce dojde k uzavření dvouletého projektu Stáže9, který škola realizuje s partnery v Mnichově, Bologně, Portsmouthu a Dolném Kubíně. Po dobu tří týdnů v říjnu bude na odborných stážích v těchto městech pracovat celkem 20 našich žáků v různých firmách a institucích.

Žáci během stáží mohou získat jak pracovní, tak životní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, okusit jinou kulturu, osamostatnit se a v neposlední řadě pokusit se zjistit, co sami za sebe dokáží.
Od roku 2005 je naše škola úspěšným předkladatelem projektů mobilit. Během let 2005 až 2016 se těchto mobilit (stáží) zúčastnilo 174 našich žáků.
Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Finanční prostředky ve výši 14,7 miliardy EUR umožní více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat, získávat pracovní zkušenosti nebo se věnovat dobrovolné činnosti v zahraničí.