PROJEKT GEMINI

20170612 111952Projekt Gemini je projekt financovaný Evropskou unií a jeho hlavním cílem je přiblížit kultury českých a německých sousedů v Euroregionu Nisa a připravit mladé lidi na šance a perspektivy v Euroregionu Nisa, vycházející z přeshraničního pracovního trhu. Tohoto projektu se zúčastnilo 20 mladých lidí z druhých a třetích ročníků naší školy, aby podpořili své šance na úspěšný vstup na pracovní trh a zdokonalili své komunikační dovednosti v němčině. Tentokrát se setkání konalo ve druhém červnovém týdnu v Hejnicích u Frýdlantu. Studenti obchodní akademie se tu po dobu 3 dnů mohli setkávat se svými mladými kolegy z gymnázia v Herrnhutu a program byl opravdu bohatý. Kromě seznamovacích aktivit jsme společně absolvovali semináře ohledně pracovních možností v Euroregionu Nisa, tvoření životopisu a sebeprezentace, dále jsme zavítali do firmy Ciskom a Technického muzea v Bílém Potoce, zajímavá byla i prohlídka baziliky v Hejnicích.
Nakonec tu máme vyjádření několika studentů a studentek k programu a průběhu projektu Gemini a jejich slova mluví za vše:
Poznala jsem stejně staré lidi z jiné země, bála jsem se předsudků a toho, že se s námi Němci nebudou bavit, opak je pravdou. Němci byli úžasní, snažili se mluvit česky a byla s nimi vážně velká legrace. (B. Dalecká 2.B)
Kurz Gemini byl velmi přínosný k navázání česko-německých vztahů. Byla to skvělá příležitost k obohacení němčiny a zjištění možnosti studia a práce v Německu. Kurz vedl k navázání mnoha přátelství. Klidně bych si to zopakoval. Vřele bych to doporučil všem studentům. Je to skvělá akce plná zajímavých věcí a informací. (Ch. Jakoubek 3.A)
Projekt Gemini byl pro mne velkým přínosem, seznámil jsem se s novými lidmi, procvičil němčinu a získal motivaci pro další studium a zdokonalování německého jazyka. Celý projekt byl doprovázen velice pestrým a zábavným programem. (T.Marek 3.A)