Silový víceboj 2017

cinkaStejně jako v předešlých letech i letos během jarních měsíců proběhla v rámci TV ve všech ročnících soutěž - silový víceboj.
Studenti plnili tyto následující disciplíny:

Děvčata                                       Chlapci
1. Člunkový běh 4x10m                1. Člunkový běh 4x10m
2. Tlaky s činkou v lehu                2. Shyby na doskočné hrazdě
3. Sedy - lehy s oporou nohou      3. Sedy - lehy s oporou nohou
4. Hod plným míčem 3 kg z místa 4. Hod plným míčem 3 kg z místa
5. Trojskok snožmo z místa          5. Trojskok snožmo z místa

 

Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích a zde jsou výsledky nejlepších třech studentek a studentů na naší škole: Výsledky

Nejlepším gratulujeme a ostatní trénujte, za rok si to zopakujeme  !!! Vh